Mine priser

Jeg synes det er viktig at eleven får god tid til å varme opp stemmen og kunne snakke med meg om ting de lurer på i tillegg til å synge, derfor underviser jeg bare i timer á 60 minutter. Dette tar jeg 500 kr for. 

Jeg holder også en elevkonsert ca hvert halvår for de elevene som har lyst til å synge for hverandre og for familie og venner. Det er ingen tvang bak dette, men bare en mulighet hvis du har lyst. 
 
For gruppeundervisning/kor tar jeg 700 kr i timen.