Jeg har lang erfaring i å undervise enkeltpersoner, og også grupper. I en enkelttime kan jeg komme i dybden på hva som er sangerens/skuespillerens utfordringer, hvordan vedkommende bruker stemmen, i hvilket stemmeleie vedkommende burde ligge, hvordan beskytte stemmen på best mulig måte og hvordan reparere en sliten stemme.

Jeg kan også tilby gruppeundervisning hvor jeg forteller om teknikken, viser eksempler og lar deltakerene jobbe to og to for å kunne finne frem til riktig pust og trykk. Dette har jeg endel erfaringer med i korsammenheng hvor kormedlemmene kjenner på sidemanns kropp for å forstå hva som skjer. I en gruppe kan jeg selvfølgelig ikke gå så dypt ned i hver enkel utfordring, men det er sikkert mange av deltakerene som har mange av de samme problemene, og derfor er det fint å kunne utforske disse i grupper.

All min undervisning foregår nå igjennom Musikkeriet.no. For mer informasjon: kundeservice@musikkeriet.no